Kongeaaens Dambrug producerer regnbueørreder i recirkuleret anlæg model 3, som er baseret på en høj grad af recirkulation af vandet og som er indrettet efter de nyeste mekaniske og biologiske recirkulationsteknologier. Virksomheden producerer årligt 3.000 tons ørreder til videre forarbejdning og til levende eksport. Kongeaaens Dambrug imødekommer og tilgodeser den kvalitets- og sundhedsbevidste forbruger, hvor miljøhensyn spiller en alt afgørende rolle.